PRESENTACIÓ2018-09-27T11:54:51+00:00

PRESENTACIÓ

 

El Centre per a la UNESCO de Catalunya – UNESCOCAT es va crear l’any 1984, amb l’objectiu de contribuir a potenciar la presència de llengua i cultura catalanes a l’àmbit de la UNESCO i difondre i promoure els valors, projectes i iniciatives de la UNESCO a Catalunya.

Amb l’impuls de les entitats fundadores i del seu equip, el Centre per a la UNESCO de Catalunya va créixer fins a convertir-se en un nou model internacional d’entitats amb relacions oficials amb la UNESCO. L’experiència catalana ha estat observada i imitada a molts països per la seva capacitat de desenvolupar, amb iniciativa compartida entre París i Barcelona, alguns programes de la UNESCO.

La tasca i compromís del Centre per a la UNESCO amb l’agenda internacional l’ha situat en una posició destacada i l’ha dut a un reconeixement internacional de primer nivell. L’any 1993 la UNESCO va reconèixer el Centre per a la UNESCO de Catalunya com a institució que manté relacions oficials amb la UNESCO, posant en valor tota la feina que s’havia fet des del Centre els anys anteriors. El Centre per a la UNESCO de Catalunya també gaudeix de bones relacions en altres àmbits de les Nacions Unides: té estatus consultiu especial amb l’ECOSOC des de l’any 2002, i relació oficial amb el DPI.