Educació per als Objectius de Desenvolupament Sostenible: Objectius d’aprenentatge

UNESCOCAT publica la versió en Català del document de la UNESCO “Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives” (2017).

En aquesta publicació s’orienta als lectors sobre com utilitzar l’educació per aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). S’hi identifiquen objectius d’aprenentatge, s’hi suggereixen temes i activitats educatives per a cada ODS i s’hi descriuen mètodes d’aplicació a nivells diferents; des del disseny d’un curs específic fins a estratègies nacionals. El document pretén ser un instrument que ajudi els responsables polítics, els encarregats d’elaborar els plans d’estudis i els educadors a dissenyar estratègies, plans d’estudis i cursos per promoure l’aprenentatge per als ODS.
Accedeix al document fent clic aquí
2020-06-29T10:35:54+01:00
Go to Top