Accedeix a l’informe fent clic aquí

Unescocat ha publicat la versió en Català de l’informe de la UNESCO “Repensar l’educació: vers un bé comú mundial?”, el títol del qual en anglès és “Rethinking Education: towards a Global Common Good?”. Aquest document contribueix a replantejar l’educació i l’aprenentatge, i revisa un dels informes que més ha influenciat el món educatiu arreu: l’Informe Delors de 1996 “L’aprenentatge: Hi ha un tresor amagat a dins”. El document es basa en la premisa de que el món canvia. Aquests canvis es caracteritzen per nous graus de complexitat i contradicció; i per tant l’educació també ha de canviar. Les societats viuen transformacions profundes arreu, i això exigeix noves formes d’educació per promoure les competències que necessiten les societats i les economies, avui i demà. Això representa anar més enllà de l’alfabetització bàsica i les competències numèriques per centrar-nos en nous enfocaments i entorns de l’aprenentatge per assolir més equitat i qualitat per tothom. L’educació hauria de ser aprendre a viure en un planeta sota pressió. Hauria de ser alfabetització cultural, que contribuís a unir les dimensions social, econòmica i mediambiental del desenvolupament sostenible. Aquesta és una visió humanista de l’educació com un bé comú essencial. L’educació per la ciutadania en un món divers, la governança global-local, una educació més inclusiva, el divorci educació-treball, l’acreditació de noves competències… A la societat del coneixement, no hi ha cap força de transformació més potent que l’educació. És per això que hem de tornar a pensar en gran i imaginar de nou l’educació en un món canviant.

És una lectura recomanada per a totes aquelles i aquells que volem ser part activa d’aquest canvi.