PRESENTACIÓ

Unescocat es va crear l’any 1984 com a Centre UNESCO de Catalunya, amb l’objectiu de contribuir a potenciar la presència de llengua i cultura catalanes a l’àmbit de la UNESCO i difondre i promoure els valors, projectes i iniciatives de la UNESCO a Catalunya.

Amb l’impuls de les entitats fundadores i del seu equip, l’entitat va créixer esdevenint un nou model internacional d’entitats amb relacions oficials amb la UNESCO. L’experiència catalana va ser observada i imitada a molts països per la seva capacitat de desenvolupar, amb iniciativa compartida entre París i Barcelona, alguns programes de la UNESCO. El 2017, però, la Conferència General de la UNESCO va acordar la desaparició de la figura de “Centres UNESCO”, pel que l’entitat ara es diu Unescocat.

Unescocat és una institució amb relacions oficials amb la UNESCO des de 1993 i amb estatus consultiu especial amb el Consell Econòmic i Social de Nacions Unides (ECOSOC) des de l’any 2002, i també està adscrit al Departament de Comunicació Global de Nacions Unides. D’acord amb els seus Estatuts, Unescocat treballa per “l’educació, la ciència, la cultura, el desenvolupament sostenible, la democràcia, els drets humans, la llibertat d’expressió i comunicació, la ciutadania global, el diàleg i la pau”.

Des de l’adopció de l’Agenda 2030 per part de Nacions Unides, Unescocat ha fet una incidència especial en la transformació educativa com a via per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Igualment, participa a les Conferències Generals de la UNESCO, a les reunions del Fòrum Polític d’alt nivell de les Nacions Unides, a la Comissió de les Nacions Unides sobre la Condició de les Dones i al Consell de Drets Humans de Nacions Unides, entre d’altres.