PRESENTACIÓ

El Centre UNESCO de Catalunya – UNESCOCAT es va crear l’any 1984, amb l’objectiu de contribuir a potenciar la presència de llengua i cultura catalanes a l’àmbit de la UNESCO i difondre i promoure els valors, projectes i iniciatives de la UNESCO a Catalunya.

Amb l’impuls de les entitats fundadores i del seu equip, UNESCOCAT va créixer fins a convertir-se en un nou model internacional d’entitats amb relacions oficials amb la UNESCO. L’experiència catalana ha estat observada i imitada a molts països per la seva capacitat de desenvolupar, amb iniciativa compartida entre París i Barcelona, alguns programes de la UNESCO.

La tasca i compromís d’UNESCOCAT amb l’agenda internacional l’ha situat en una posició destacada i l’ha dut a un reconeixement internacional de primer nivell. L’any 1993 la UNESCO va reconèixer el Centre UNESCO de Catalunya com a institució que manté relacions oficials amb la UNESCO, posant en valor tota la feina que s’havia fet des del Centre els anys anteriors. UNESCOCAT també gaudeix de bones relacions en altres àmbits de les Nacions Unides: té estatus consultiu especial amb l’ECOSOC des de l’any 2002, i relació oficial amb el DPI.