RELACIONS INSTITUCIONALS

L’any 1993 la UNESCO va reconèixer el Centre UNESCO de Catalunya – UNESCOCAT com a institució que manté relacions oficials amb la UNESCO, posant en valor tota la feina que s’havia fet des del Centre els anys anteriors. Aquest reconeixement ha estat renovat en diverses ocasions, la darrera l’any 2017 i fins al 2023.

UNESCOCAT també gaudeix de bones relacions en altres àmbits de les Nacions Unides: té reconegut Estatus Consultiu Especial amb el Consell Econòmic i Social (ECOSOC) des de l’any 2002, i Relació Oficial amb el Departament d’Informació Pública (DPI).

Igualment, l’entitat també té un ampli ventall de relacions amb institucions i entitats a Catalunya i altres països, amb qui col·labora i comparteix projectes diversos.